Psychosynthesecoaching

Mijn expertise ligt in het begeleiden van de vraag hoe je als mens leeft in het spanningsveld tussen wat je nastreeft en wat je verwezenlijkt.

Vaak krijgt onze omgeving de schuld, of kruipen we in onze schulp als het spanningsveld tussen wat er in ons leeft en wat er buiten ons is, te groot wordt. En dat staat de creativiteit, die in deze spanning geboren kan worden en waarmee we uitdrukking kunnen geven aan onszelf in de weg.

Coachingstrajecten zijn kortdurend; kennen een heldere doelstelling en een duidelijk begin en eind. Doorgaans omvat een traject 10 bijeenkomsten van een uur, waarvan de frequentie in onderling overleg wordt vastgesteld.

Ik maak gebruik van verschillende technieken, waaronder gesprekstechnieken als Voice Dialogue, (geleide) visualisatie, meditatie en het benutten van de verbeeldingskracht.

Stel dat de vraag niet is: 'waarom ben ik zo zelden de persoon die ik werkelijk wil zijn ', maar 'waarom wil ik zo zelden de persoon zijn die ik werkelijk ben'?Oriah Mountain Dreamer